Partnerstwo Tematyczne nr 13

Partnerstwo nr 13
„Działania na rzecz szerokiego uczestnictwa obywateli w stanowieniu prawa oraz tworzenia polityk publicznych, a także na rzecz wzmocnienia roli organizacji w dialogu społecznym i obywatelskim”

Więcej informacji tutaj ⇒ [KLIK]

Koordynatorem PT jest Agnieszka Olender, oddelegowana przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych