PODZIĘKOWANIA od LGD - Fundusz Biebrzański, 12 wrzesień 2019

Wersja PDFWersja PDF

Michał Grzegorz Matyskiel - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański wraz z pracownikami

"(...) kieruję słowa uznania i podziękowania za wielki wkład i wysiłek Państwa Organizacji na rzecz wzmacniania roli organizacji pozarządowych oraz zaangażowanie w działania aktywizujące społecznośc lokalna na obszarach wiejskich. ..."