Agnieszka Maszkowska

Funkcja: Członkini stowarzyszenia

Trenerka, ewaluatorka, animatorka partycypacji, ekspertka ds. konsultacji społecznych, budżetu partycypacyjnego i rewitalizacji. Absolwentka szkoły trenerskiej BAZA w Krakowie oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych